X Onze afleveringskosten bedragen €695,- inclusief nieuwe apk, afleveringsbeurt en 6 maand Bovag garantie (auto's > € 4500,-)
Bel ons
+31 (0)541 352 152

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Autobedrijf Wiefferink B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autobedrijf Wiefferink B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van formulieren aan Autobedrijf Wiefferink B.V. verstrekt. Autobedrijf Wiefferink B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • ‘gewone’ persoonsgegevens
  • naam, adres en woonplaats.
  • Telefoonnummers
  • Postcodes met huisnummers
  • E-mailadressen
 • Bijzondere persoonsgegevens:
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
  • Gegevens over gezondheid;
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueelgedrag of seksuele gerichtheid;
  • Genetischegegevens;
  • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens

WAAROM AUTOBEDRIJF Wiefferink B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Autobedrijf Wiefferink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Autobedrijf Wiefferink B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG AUTOBEDRIJF Wiefferink B.V. GEGEVENS BEWAART

Autobedrijf Wiefferink B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Autobedrijf Wiefferink B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Autobedrijf Wiefferink B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autobedrijf Wiefferink B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Autobedrijf Wiefferink B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Autobedrijf Wiefferink B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Autobedrijf Wiefferink B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autobedrijf Wiefferink B.V. heeft hier geen invloed op.

Autobedrijf Wiefferink B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Autobedrijf Wiefferink B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@wiefferink.com. Autobedrijf Wiefferink B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Autobedrijf Wiefferink B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autobedrijf Wiefferink B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autobedrijf Wiefferink B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autobedrijf Wiefferink B.V. op via administratie@wiefferink.com. www.Wiefferink.com is een website van Autobedrijf Wiefferink B.V.

Autobedrijf Wiefferink B.V. is als volgt te bereiken:
Adres: Kloppendijk 46, 7591 BT Denekamp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 06046763
Telefoon: 0031 541 352152
E-mailadres: administratie@wiefferink.com